Sundhedstest

Virksomheder har mulighed for at sundhedsteste deres medarbejdere.  Dette giver virksomheden et direkte billede af deres medarbejderes samlede sundhedstilstand.

Vi kommer ud på jeres arbejdsplads med det nødvendige udstyr og sundhedstester jeres medarbejder.
Forløbet er følgende:
Vi udarbejder et tidsskema for hvornår hver enkelt medarbejder skal testes. På denne måde er der mindst mulig ventetid. Vi tester ca. 3 personer i timen.
Herefter vil den enkelte få udleveret deres personlige sundhedsjournal indeholdende deres sundhedsprofil, som fortæller om deres specifikke sundhedstilstand her og nu.
Efter testen vil der blive gennemgået hvordan resultaterne skal forstås og tolkes, så alle medarbejdere har muligheden for at gå ud og bruge sundhedstestens data aktivt i deres hverdag.
Virksomheden kan efterfølgende vælge at få udarbejdet en rapport om sundhedstilstanden hos medarbejderne i virksomheden. Resultaterne kan danne grundlag for fremtidige tiltag på sundhedsfremme i virksomheden.

Til virksomheder på Sjælland skal bestilles min. 7 test og hos virksomheder på Fyn og Jylland skal bestilles min. 12 test hvis testene skal afholdes på virksomheden. Ved bestilling af færre test bliver testene afviklet på klinikken i Søborg.

Sundhedstesten indeholder:

Konditionsniveau; Vi måler på deltagerens direkte iltoptagelse, samt CO2 udskillelse, og udregner herfra personens kondital og træningszoner. Dette er den mest præcise tilgængelige testmetode.

Kropsanalyse; Ved en kropsanalyses måles og vejes kroppen og dens sammensætning. Vi får værdier på BMI, Livvidde, fedtprocent, fedtmasse, væske indhold, og meget mere.
Blodtryk; Forhøjet blodtryk forøger risikoen for hjerte-kar-sygdomme markant. Forsøg viser at motion i visse tilfælde kan være lige så effektivt til at reducere et for højt blodtryk, som en medicinsk behandling.
Blodsukker; Højt og svingende blodsukker skader kroppen og fremmer tidlig aldring. Motion samt god kost holder blodsukkeret stabilt.
Kolesterol; For højt indhold af kolesterol i blodet forøger risikoen for hjerte- kar- sygdomme. Motion medfører en nedsat koncentration af triglycerider og LDL kolesterol (det farlige kolesterol) og øger koncentrationen af det gode HDL kolesterol.