Massageordning

Massageordning

 

En professionel løsning

 

Vi tilbyder en professionel og effektiv massagebehandling, hvor rådgivning og vejledning om genoptræning er en naturlig del af behandlingen. På denne måde sikrer vi os den største effekt af vores behandlinger, og derved den bedste forebyggelse af fremtidige problemer.

Behandlingen foregår på virksomheden og tager 30 minutter pr. behandling. Hver behandling tager udgangspunkt i den enkelte klient, og der føres journalkort på samtlige behandlinger. Vi behandler vores journaler som et fortroligt dokument mellem behandler og patient. Arbejdspladsen har derfor ikke indsigt i vores journaler.

Vi er et behandlerteam som alle har stor erfaring både inden for behandling og træningsvejledning. Vi holder os konstant opdateret med ny viden om behandling inden for vores område. Vi behandler med stor respekt for den enkelte og med stor fokus på etik og moral. Alle vores klienter skal føle sig godt tilpas og tilfreds med hver enkelt behandling.
Som behandler har vi tavshedspligt, og al information forbliver derfor mellem behandler og klient.

Behandlingsrummet er placeret et sted i virksomheden, for på den måde at spare tiden til transport for den enkelte medarbejder. Vi har hjulpet flere virksomheder med indretningen af et behandlingsrum, som let tages frem og pakkes sammen efter behov.

Det er også muligt at lave en firmaaftale hvor behandlingerne foregår her på klinikken, med samme økonomiske fordele som hvis behandlingen havde været på virksomheden.